Vaarwater

De Oude Maas

De Oude Maas

De Oude Maas loopt van Dordrecht via Zwijndrecht en Spijkenisse naar Vlaardingen. Hier komt hij samen met de Nieuwe Maas in de Nieuwe Waterweg. Door de afvoer van de Beneden Merwede en door het tij is de stroom op de Oude Maas vaak sterk: tot wel 5 kilometer per uur. De rivier wordt intensief en met hoge snelheden bevaren door de beroepsscheepvaart.

De Oude Maas begint in het stedelijk gebied van Dordrecht en Zwijndrecht. Daarna volgt een vrij open gebied met uiterwaarden aan beide oevers. De rivier stroomt door het stedelijk- en industriegebied van Rotterdam. Aan de noordoever van de Oude Maas ligt het eiland IJsselmonde, aan de zuidoever liggen stroomafwaarts het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. De HSL-Zuid passeert de Oude Maas door een 2.500 meter lange tunnel.
Geschiedenis

De Oude Maas vormde vroeger de monding van de Maas. Sinds het graven van de Bergsche Maas en het afsluiten van de Afgedamde Maas vormt de Oude Maas alleen nog de loop van de Rijn die tot aan de monding stroomt.
Na de Tweede Wereldoorlog is de vaargeul in de rivier geschikt gemaakt voor de groeiende scheepvaart. De vaargeul werd dieper gemaakt waar dat nodig was, splitsingspunten werden aangepast en buiten de dijk gelegen terreinen werden aan het stroomgebied van de rivier bij de hoogste waterstanden (winterbed) onttrokken
Vaarweg gegevens

Lengte: 30,2 kilometer
Breedte: 180 tot 340 meter
Diepte: NAP –9,45 meter (gemiddeld)
Scheepvaartklasse: VIc of zesbaksduwvaart
Indicatieklasse: BZM
Kruisende vaarwegen: De Dordtsche Kil, Het Spui, De Noord

Oude maas

Dordtsche Kil

Dordtsche Kil

De rivier de Dordtsche Kil in Zuid-Holland is de verbinding en hoofdtransport as tussen de Oude Maas en het Hollandsch Diep. De rivier scheidt de Hoeksche Waard van het Eiland van Dordrecht. De Dordtsche Kil wordt voornamelijk bevaren door de beroepsvaart; jaarlijks ongeveer 100.000 schepen. De dijken langs de Dordtsche Kil grenzen rechtstreeks aan de rivier, er zijn dus geen buitendijkse gebieden. Langs het water zijn radarstations voor de scheepvaartbegeleiding.

De Dordtsche Kil is ontstaan als gevolg van de St. Elizabethsvloed van 1421. Dordrecht werd een eilandje doordat omliggend land was weggeslagen. Pas in de 16e eeuw werden de kleigronden ten zuiden van Dordrecht ingedijkt. Daarbij bleef vanuit de Oude Maas een vrij brede Kil zuidwaarts lopen. In de laatste decennia is de loop van de Dordtsche Kil uitgebreid en aangepast, waardoor de rivier een minder bochtig verloop heeft gekregen.

Lengte vaarweg: 9 kilometer
Breedte vaarweg: gemiddeld 260 meter
Diepte: gemiddeld NAP -10,00 meter

Dordtsche Kil

 

Het Volkerak

Het Volkerak

Het Volkerak ligt tussen Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en St. Philipsland. Het is een zoetwatermeer met een vast waterpeil. tot 1987 was het Krammer-Volkerak een getijdegebied dat in open verbinding stond met de Noordzee. Sinds de afsluiting vormt het Krammer-Volkerak één geheel met het Zoommeer.

Langs het Schelde-Rijnkanaal (Eendracht) ligt het Rammegors, een uitgestrekt moerasgebied. In het Brabantse deel van het Volkerak liggen de Slikken van De Heen Oost en de Dintelse Gorzen.

Volkerak

 

Het Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa en is vooral van belang voor de watersport en recreatie. Bij de Brouwersdam wordt veel aan windsurfen en waterskiën gedaan. Ook wordt bij Scharendijke en Den Osse gedoken. Op verschillende plaatsen kan men zonnen en zwemmen, bijvoorbeeld op De Punt van Goeree en de Kabbelaarsbank.

Geschiedenis
In het kader van de Deltawerken is het Grevelingenmeer door de Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van zee afgesloten en is de zeearm een meer geworden. Sinds de bouw van de Brouwersdam als onderdeel van de Deltawerken verdween het getij in de Grevelingen.


In 2008 heeft Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan naar de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Grevelingen. Daaruit bleek dat getijdewerking juist een positief effect zou hebben op de natuur. Door bijvoorbeeld een doorlaat of een sluis in de Brouwersdam zou het getij weer gedeeltelijk terug kunnen keren.

Gegevens vaarweg

Beroepsvaart-/CEMT-klasse: Va Groot Rijnschip, eenbaksduwstel

Recreatievaartklasse: BZM

Grevelingen

 

Het Hollandsch Diep

Het Hollandsch Diep

Het Hollandsch Diep is een brede rivierarm in Zuid-Holland. Hij loopt vanaf het punt waar de Amer en de Nieuwe Merwede samenvloeien tot aan de Haringvlietbrug waar het Hollandsch Diep overgaat in het Haringvliet. Via de Dordtsche Kil staat de rivier in verbinding met de Oude Maas.

In het Hollandsch Diep ligt bij industrieterrein Moerdijk het deels kunstmatig aangelegde eiland Sassenplaat. Dit is een natuurgebied waar eenden en ganzen een plekje zoeken om te rusten, te eten of een nestje te bouwen.

Aan de oostzijde van het Hollandsch Diep bevinden zich de 3 Moerdijkbruggen die het Eiland van Dordrecht met Noord-Brabant verbinden. Een autobrug, een spoorbrug en een brug voor de Hogesnelheidslijn.

Lengte vaarweg: 21 kilometer
Breedte vaarweg: 905 tot 2070 meter
Diepte: gemiddeld NAP -6,80 meter

Hollandsch diep

 


 

Atlantica

Jachthaven Atlantica is een full service jachthaven en ligt goed beschut tegen de zuidwester bries of erger en heeft toch een open verbinding met het Haringvliet.

Newsletter

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.