Vaarwater

Dordtsche Kil

Dordtsche Kil

De rivier de Dordtsche Kil in Zuid-Holland is de verbinding en hoofdtransport as tussen de Oude Maas en het Hollandsch Diep. De rivier scheidt de Hoeksche Waard van het Eiland van Dordrecht. De Dordtsche Kil wordt voornamelijk bevaren door de beroepsvaart; jaarlijks ongeveer 100.000 schepen. De dijken langs de Dordtsche Kil grenzen rechtstreeks aan de rivier, er zijn dus geen buitendijkse gebieden. Langs het water zijn radarstations voor de scheepvaartbegeleiding.

De Dordtsche Kil is ontstaan als gevolg van de St. Elizabethsvloed van 1421. Dordrecht werd een eilandje doordat omliggend land was weggeslagen. Pas in de 16e eeuw werden de kleigronden ten zuiden van Dordrecht ingedijkt. Daarbij bleef vanuit de Oude Maas een vrij brede Kil zuidwaarts lopen. In de laatste decennia is de loop van de Dordtsche Kil uitgebreid en aangepast, waardoor de rivier een minder bochtig verloop heeft gekregen.

Lengte vaarweg: 9 kilometer
Breedte vaarweg: gemiddeld 260 meter
Diepte: gemiddeld NAP -10,00 meter

Dordtsche Kil

 

Atlantica

Jachthaven Atlantica is een full service jachthaven en ligt goed beschut tegen de zuidwester bries of erger en heeft toch een open verbinding met het Haringvliet.

Newsletter