Het Hollandsch Diep

Het Hollandsch Diep

Artikelindex

Het Hollandsch Diep is een brede rivierarm in Zuid-Holland. Hij loopt vanaf het punt waar de Amer en de Nieuwe Merwede samenvloeien tot aan de Haringvlietbrug waar het Hollandsch Diep overgaat in het Haringvliet. Via de Dordtsche Kil staat de rivier in verbinding met de Oude Maas.

In het Hollandsch Diep ligt bij industrieterrein Moerdijk het deels kunstmatig aangelegde eiland Sassenplaat. Dit is een natuurgebied waar eenden en ganzen een plekje zoeken om te rusten, te eten of een nestje te bouwen.

Aan de oostzijde van het Hollandsch Diep bevinden zich de 3 Moerdijkbruggen die het Eiland van Dordrecht met Noord-Brabant verbinden. Een autobrug, een spoorbrug en een brug voor de Hogesnelheidslijn.

Lengte vaarweg: 21 kilometer
Breedte vaarweg: 905 tot 2070 meter
Diepte: gemiddeld NAP -6,80 meter

Hollandsch diep