Het Volkerak

Het Volkerak

Het Volkerak ligt tussen Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en St. Philipsland. Het is een zoetwatermeer met een vast waterpeil. tot 1987 was het Krammer-Volkerak een getijdegebied dat in open verbinding stond met de Noordzee. Sinds de afsluiting vormt het Krammer-Volkerak één geheel met het Zoommeer.

Langs het Schelde-Rijnkanaal (Eendracht) ligt het Rammegors, een uitgestrekt moerasgebied. In het Brabantse deel van het Volkerak liggen de Slikken van De Heen Oost en de Dintelse Gorzen.

Volkerak